Tous nos produits... sains !

Bio Ananas Cayenne bio
Ananas Cayenne bio 5kg
44,78 € 44,78 € 8,96 € / kg
En saison - de Cameroun
Bio Ananas Cayenne bio
Ananas Cayenne bio 1,5kg
14,90 € 14,90 € 9,93 € / kg
En saison - de Cameroun
Bio Mangue Émeraude sauvage bio
En saison - de Cameroun
Bio Ananas séché bio & cru nouvelle récolte 2,5kg
Ananas séché bio & cru nouvelle récolte 2,5kg
79,00 € 79,00 € 31,60 € / kg
Disponible - de Cameroun
Bio Ananas séché bio & cru nouvelle récolte 300g
Ananas séché bio & cru nouvelle récolte 300g
12,40 € 12,40 € 41,33 € / kg
Disponible - de Cameroun
Bio Banane Gros-Michel séchée moelleuse bio & crue 2,5kg
Disponible - de Cameroun
Bio Banane Gros-Michel séchée moelleuse bio & crue 400g
Disponible - de Cameroun
Non traité Safou séché cru nouvelle récolte 2,5kg
Safou séché cru nouvelle récolte 2,5kg
129,00 € 129,00 € 51,60 € / kg
Disponible - de Cameroun